Helyszín: Mozaik Gyerekház (Bp. II. kerület, Máriaremetei út)

OVI KALANDOK (két éves kortól)

A program az óvodai oktatást abszolút játékos formában dolgozza fel.

A szülővel együtt várjuk a két év feletti gyerekeket, keddenként 10.30-tól 11.30-ig. A foglalkozások nagymozgásos játékokkal kezdődnek, melyek egy berendezett „mesebeli kalandpályán” zajlanak. Az élményprogramok bábozással folytatódnak, melyeknek a gyerekek is aktív részesei lesznek.
A további kreatív játékoknak az óvodai kiscsoportos tananyag az alapja: dalos– és körjátékok, az alkotóműhelyben történő festés-gyurmázás, tépés, nyírás, ragasztás várja a gyerekeket, így a későbbiekben – az új környezetben is – az ismerős tevékenységek biztonságérzetet nyújtanak a kicsik számára, önbizalmuk erősödik.

A szülőhöz szorosan kötődő gyereknek lehetősége van a saját ritmusa szerinti leválásra. Kezdetben az anyával vagy apával (esetleg más ismerős felnőttel) együtt aktívan vesznek részt a foglalkozásokon, majd – ha a gyerek megszokta a helyszíneket, a csoporttársakat, a pedagógusokat – maga dönt a leválás ritmusáról. Eleinte percekre, majd órákra, végül teljesen egyedül is jól érzi magát, a kellemes közösségi légkörben a fejlődés is gyorsabban történik.

 Külön kuriózum, hogy a leválás után – mivel a technikai feltételek adottak – a szülő monitoron kísérheti figyelemmel gyereke tevékenységét.

BÖLCS BAGOLY JÁTÉKOS ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ

Keddenként öt éves kortól várjuk az óvodás gyerekeket 16.30 – 17.30-ig, akik a különböző játékok során a személyre szabott, humoros feladatok megoldásával gyakorolják be az iskolásban elvárt normákat és magatartásformákat.

A program egy saját, pedagógusok és pszichológus által kidolgozott játékos fejlesztés, melynek során felszínre kerülnek a diszlexiára, diszgráfiára, diszkalkuliára utaló jelek, melyekről tájékoztatjuk a szülőket.
Kiemelt területek: nagy mozgások, finom-motorika, gondolkodás és beszéd, valamint a mennyiségfogalom játékos fejlesztése. A figyelem, a koncentráció, az emlékezet, a képzelet aktivizálása, az iskolában elvárható viselkedésformák begyakorlása drámajátékok segítségével történik.

A programban már egyedül boldogulnak a gyerekek, de a szülők számára itt is lehetővé tesszük a monitoros betekintést.

Mindkét program bérlettel látogatható, melynek díja: 8.000,- Ft/hó.

Információ és jelentkezés:
Körmendi Csilla         30 531 55 77   bolcsbagoly@index.hu

ovisok

 

AKTUÁLIS PROGRAMJAINK